top of page

PRIBATUTASUNAREN ETA DATUEN BABESAREN POLITIKA

1. Datu pertsonalen bilketa, tratamendua eta erabilera webgunean:

Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorrean (DBEO) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide digitalak bermatzeari buruzko 3/2018 Lege Organikoan (DBEDBLO) xedatutakoaren arabera, jakinarazten dizugu gure webguneak eskaintzen dizkizuen zerbitzuetako batzuk erabiltzeko beharrezkoa izan daitekeela datu pertsonal jakin batzuk ematea, fitxategi automatizatuetan sartuko direnak.

2016ko apirilaren 27ko Plan Estrategikoaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamenduaren eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren xedapen berriak betez, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari buruzkoak, eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen duena, datuen tratamenduaren arduraduna honako hau dela jakinarazten dizugu:

TOLARGI S.L.

IFK: B-20719613

Helbide soziala: RONDILLA KALEA 34 B, 20400 TOLOSA (GIPUZKOA).

Gipuzkoako Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago. 1866. liburukia, 19. folioa. SS-18533 orria. 1. inskripzioa.

Posta elektronikoa: tolargi@tolargi.eus

Web orrialdea: www.tolargi.com

TOLARGI S.L.-k datuak babesteko ordezkari bat izendatu du, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (EB) 37.1.a. artikuluan xedatutakoaren arabera (2016/679).

Jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideen balizko ez-betetzeei buruzko edozein ohar egiteko, baita webguneko edozein edukiri buruzkoa ere, enpresarekin harremanetan jar zaitezke aurrez adierazitako edozein bitartekoren bidez.

Web Gunearen edukien helburua da Erabiltzaileei jakinaraztea zer zerbitzu eskaintzen dituen enpresak erabiltzaileak webgunearen bidez egiten dituen eskaeren, kudeaketen edo izapideen ondorioz. Tratatu beharreko datuak orrialdeak une bakoitzean dituen formularioen bidez edo erabiltzaileak bertan identifikatutako helbide elektronikoetara bidaltzen dituen mezu elektronikoen bidez ematen dizkigunak izango dira, bai eta dagokion harremana mantentzen den bitartean sortzen direnak ere.

Formularioetako edozeinetan derrigorrezkotzat jotzen diren eremu guztiak nahitaez bete beharko dira; beraz, eremu horietakoren bat falta bada, ezin izango diogu eskaerari erantzun edo dagokion zerbitzurik eman.

Horrez gain, datu-bilketa horretan, baliteke baimena eskatzea zerbitzuarekin edo dagokion harremanarekin zuzeneko loturarik ez duten beste helburu batzuetarako. Tratamendu osagarri horiekin ados ez bazaude, markatu dagokion laukitxoa.

Informazio-eskatzaileak: kasu horietan erabilitako datu pertsonalak interesdunak berak emandakoak dira, eta TOLARGI S.L.-ri ematen dizkio Web Gunean dagoen harremanetarako inprimakia betetzean, telefono-dei bat egitean edo mezu bat bidaltzean.

Datu horiek kontsultak erantzuteko eta informazioa emateko erabiltzen dira hala eskatzen dutenei edo informazioa jasotzea berariaz baimentzen dutenei, batez ere posta elektronikoaren bidez.

Web Gune honetan sartzen den pertsonak (aurrerantzean, Erabiltzailea) Datuak Babesteko 679/2016 Erregelamendu Orokorrean (16 urte) edo Informazioaren Gizarteko Zerbitzuei buruzko baimena emateko aplikatu beharreko araudi nazionalean ezarritako gutxieneko legezko adina duela ziurtatzen du.

Web Gune honetan sartuz, Erabiltzaileak berariaz onartzen ditu bere legezko informazioaren, pribatutasun-politika honen eta cookien politikaren klausula guztiak, bai eta zerbitzu jakin batzuk erabiltzeko jasotako baldintza berezi guztiak ere. Klausula horietakoren bat onartzen ez badu, Erabiltzaileak ez du Web Gune honetan sartu beharko.

 

Erabiltzaileak sare sozialetan TOLARGI S.L.-ren kontuetan sartzean, sare sozialek beren datu pertsonalak pribatutasun-politiken arabera tratatzea onartzen du.

2. Datu pertsonalen tratamenduaren helburua:

TOLARGI S.L.-n zure datu pertsonalak tratatuko ditugu, Web Gunearen bidez bildutakoak, helburu hauekin:

 • Eskatutako informazioa bidaltzea Web Gunean dauden harremanetarako inprimakien bidez, enpresak ematen dituen zerbitzuekin lotutako edozein kontsulta mota eskatzeko.

 •  Edozein bidetatik bidaltzen diguzun cirriculum vitae-aren datuak. Zure hautagaitza ebaluatzea da helburua, etorkizunean zure ezaugarrietara egokitzen den lanpostu hutsen bat sortzen bada.

 • Eskatutako zerbitzuak ematea, bezeroarentzako arreta kudeatzea, gure bezeroen kudeaketa ekonomikoa, kontabilitatekoa eta fiskala egitea, erreklamazioak egitea eta, oro har, kontratuko betebeharrak betetzea. Zure erabiltzailea eta pasahitza KONFIDENTZIALAK direla jakinaraztea. Beraz, isilpean gordeko dituzu eta hirugarren batek baimenik gabe egin dezakeen erabileratik babestuko dituzu. Erabiltzailearen eta pasahitzaren titularrak berehala jakinarazi beharko digu pasahitza baimendu gabe erabilia izan bada edo segurtasunaren edozein urraketa gertatzen bada. Plataforman lehen aldiz sartu ondoren, esleitutako pasahitza aldatzea gomendatzen dizugu. Eskura dezakezun informazio guztia KONFIDENTZIALA da, sekretupean dago eta zabaltzea debekatuta dago, Datu Pertsonalak Babesteko indarrean dagoen legeriaren arabera.

TOLARGI S.L.-n, gure bezeroen eta hornitzaileen datu pertsonalak tratatuko ditugu, helburu hauekin:

 • Bezeroak kontratatutako zerbitzua ematea.

 • Gure hornitzaileekin ditugu harremanetatik sortutako eginkizun guztiak burutzea.

 • Administrazio-izapideak.

Era berean, gogorarazten dizugu merkataritza-komunikazioak edozein bidetatik eta edozein unetan bidaltzearen aurka egin dezakezula, TOLARGI S.L.-ra joz.

Erregistro horien eremuak nahitaez bete behar dira, eta ezinezkoa da adierazitako helburuak betetzea datu horiek ematen ez badira.

3.. Legitimazioa:

Zure datuen tratamendua horrela egitea legitimatzen duten oinarri juridiko hauekin egiten da:

 • Adostasun askea, espezifikoa, informatua eta gaizki ulerturik gabea, pribatutasun-politika honen berri ematen dizugu, eta politika hori irakurri ondoren, ados egonez gero, baiezko adierazpen edo ekintza argi baten bidez onar dezakezu, horretarako prestatutako lauki bat markatuta.

 • Interesduna alderdi den kontratu bat gauzatzeko edo interesdunak eskatuta kontratuaren aurreko neurriak aplikatzeko behar den tratamendua.

Zure datuak ematen ez badizkiguzu, edo oker edo osatu gabe ematen badizkiguzu, ezin izango diogu zure eskaerari erantzun, eta guztiz ezinezkoa izango da eskatutako informazioa ematea edo zerbitzuak kontratatzea.

4. Bermea:

Erabiltzaileak bermatzen du emandako datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla, eta betebehar hori ez betetzeak zuzenean edo zeharka eragin dezakeen edozein kalte edo galeraren erantzule izango da. Emandako datuak hirugarren batenak badira, erabiltzaileak bermatzen du hirugarren horri jakinarazi diola eta baimena lortu duela TOLARGI S.L.-ri bere datu pertsonalak emateko.

5. Datuak gordetzea:

Zure datuak gorde egingo dira kontratu-harremanak irauten duen bitartean edo legezko betebeharrak betetzeko behar diren urteetan, datuak bertan behera uzteko eskatzen ez duzun bitartean edo datuak jaso ziren helburuak betetzeko behar den denboran.

6. Hartzaileak:

Zure datuak segurtasun-neurri zorrotzen pean gordeko dira, konfidentzialtasuna eta segurtasuna bermatzeko. Ildo beretik, erakundeei honako helburu hauetarako bakarrik lagako zaizkie:

 • TOLARGI S.L.-k zerbitzu horiek behar bezala emateko zerbitzuak ematen dizkioten erakundeei eta hornitzaileei. Erakunde eta hornitzaile horiek behar bezala egiaztatuta daude, eta gurekin sinatua daukate datuak tratatzeko kontratua, indarrean dagoen datuak babesteko araudia betez.

 • Erakunde eta entitate ofizialak, indarrean dauden araudiak eta legeak betez..

Aplikazio amerikarrak erabiltzean, nazioarteko datu-transferentzia oro Privacy Shield hitzarmenari atxikita egongo da; hitzarmen horrek bermatzen du software amerikarreko enpresek Europako datuak babesteko politikak betetzen dituztela pribatutasunaren arloan.

Datuak ez zaizkio jakinaraziko TOLARGI S.L.-tik kanpoko hirugarren bati, aurrez deskribatutako kasuetatik kanpo, legezko betebeharra edo aldez aurreko baimena izan ezean.

Europar Batasunetik kanpoko hartzaileak: TOLARGI S.L.-k ez die datu pertsonalik ematen hirugarrenei, eta ez du kontratatzen Europar Batasunetik kanpo zerbitzuak ematen dituzten hornitzaileekin

7. Eskubideak:

Zure datu pertsonalak eman dizkiguzun interesdun gisa, erabateko eskubidea duzu TOLARGI S.L.-n zure datu pertsonalak tratatzen ari garen baieztatzeko, eta, zehazki, ahalmena duzu datuak babesteari buruzko araudiak aitortzen dizkizun eskubide hauek baliatzeko, araudi horretan aurreikusitakoaren arabera:

 

 • Zure datu pertsonalak ESKURATZEKO eskubidea.

 • Datu okerrak ZUZENTZEKO eskaria egiteko eskubidea..

 • Datuak, besteak beste, bildu ziren helburuetarako beharrezkoak ez direnean, EZABATZEKO eskaria egiteko eskubidea.

 • Egoera jakin batzuetan, zure datuen TRATAMENDUA MUGATZEA eskatu ahal izango duzu; kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez ditugu gordeko.

 • Egoera jakin batzuetan, eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek beren datuen tratamenduaren AURKA EGITEKO eskubidea baliatu ahal izango dute. Datuak tratatzeari utziko diogu, premiazko arrazoi legitimoak daudenean izan ezik, edo erreklamazio posibleen defentsa egiteko izan ezik.

 • Egoera jakin batzuetan eta zure egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, datuen ERAMANGARRITASUNAREN eskubidea eskatu ahal izango duzu.

Eskubide horiek baliatu ahal izango dituzu edo informazio osagarria eskatu ahal izango duzu identifikazio-dokumentu baten kopia aurkeztuz eta zure kasua eta baliatu nahi duzun eskubidea laburki azalduz, TOLARGI S.L.-ri gutuna bidaliz RONDILLA KALEA 34 B, 20400 TOLOSA (GIPUZKOA) helbidera, edo tolargi@tolargi.eus helbide elektronikoaren bidez, edo Datuak Babesteko OrdezkariarI helarazita.

Gainera, zure edozein eskubide urratu bada, interesdunak Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazioa aurkezteko eskubidea du (Jorge Juan kalea, 6, 28001-Madril) edo, bestela, Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren egoitza elektronikoaren bidez: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web /.

8.  Aldaketak

Ohar hau aldatzeko eskubidea gordetzen dugu, sortzen edo argitaratzen diren lege- edo jurisprudentzia-berrikuntzetara egokitzeko, bai eta industria- edo merkataritza-jardunbideen arabera egin beharreko aldaketak egiteko ere.

 

9. Pribatutasun Politikaren iraupena eta aldaketa:

TOLARGI S.L.-k pribatutasun-politika hau osorik edo zati batean aldatzeko eskubidea izango du, aldaketak Web Gunean argitaratuz. Halaber, aldez aurretik abisatu gabe, egokitzat jotzen dituen aldaketak egin ahal izango ditu, eta edukiak eta zerbitzuak aldatu, ezabatu edo gehitu ahal izango ditu, bai eta horiek aurkezteko edo kokatzeko modua ere. Ondorioz, indarrean daudela ulertuko da Erabiltzailea sartzen den unean argitaratuta dauden baldintza orokorrak/politikak. Beraz, erabiltzaileak sartzen den bakoitzean irakurri beharko ditu.

Xedatutakoa gorabehera, TOLARGI S.L.-k amaitutzat eman, eten edo bertan behera utzi ahal izango du, edozein unetan, aurrez abisatu beharrik gabe, Web Guneko edukietarako sarbidea, erabiltzaileak inolako kalte-ordainik eskatzeko aukerarik izan gabe.

PROTECTION REPORT S.L. enpresak idatzi eta egindako dokumentua, edukia legez kontra kopiatu eta erabiltzen duen ororen aurka dagozkion legezko akzioak erreserbatzen ditu.

 

Azken eguneratzea: 2021/06/17.

bottom of page